EVP Program

Az Egészséges Vásárhely Program (EVP) Hódmezővásárhely tízéves népegészségügyi programja, melyet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban hozott létre. Az EVP a CSMEK Hódmezővásárhely-Makó (kórház) intézményének szervezeti keretei között működik, a kórház célja a programban, hogy a gyógyító munka mellett nagyobb hangsúlyt kapjon a lakosság egészségmegőrzése, illetve a betegségek megelőzése, valamint az egészséges életmódra való ösztönzés, így javítva hosszú távon az ellátási területén élők általános egészségi állapotát.

Az EVP- Egészségfejlesztési Iroda számos lehetőséget és szolgáltatást biztosít a Hódmezővásárhelyi Kistérségben élők számára az egészségtudatos életformák megvalósítására. A legfontosabb tevékenység a Prevenciós rendelőben zajló állapotfelméréssel egybekötött egyéni életmódtanácsadás.

Állapotfelméréssel egybekötött életmódtanácsadás

Az állapotfelmérést követően a szűrővizsgálatok eredményeinek megfelelően személyre szabott adekvát tanácsadás veszi kezdetét, mely során feltérképezik az egyén testmozgási, táplálkozási, dohányzási és alkoholfogyasztási szokásait. A kérdések kitérnek az egyén és a családjában előforduló diagnosztizált betegségekre, valamint arra, hogy milyen gyakorisággal látogatnak el a szükséges szűrővizsgálatokra. A tanácsadás alatt a mért értékek és a tanácsadás fő vonalai dokumentálásra kerülnek a kliens részére Egészségterv formájában, melyben meghatározásra kerülnek a következő évre tervezett, javasolt tevékenységek az egyén egészségi állapotának megtartása vagy javítása érdekében.
Testsúlykontroll Program

Azok, akik részt vettek az állapotfelméréssel egybekötött életmód-tanácsadáson és 25-35 kg/m2 BMI értékkel rendelkeznek, lehetőségük van részt venni az iroda által nyújtott testsúlykontroll programban, melynek fő célja, hogy egy olyan módszertant sajátítson el a résztvevő, amelyet minden életkörülményben alkalmazni tud testsúlyának kontrollálásához és tudását át tudja adni saját környezetében élőknek is.

Mozgásformák

Az EVP-EFI többféle heti rendszerességgel végezhető mozgásformát biztosít a Hódmezővásárhelyi Kistérségi lakosok számára. A mozgásprogramokon való részvétel alapfeltétele az állapotfelméréssel egybekötött életmód tanácsadáson történő részvétel.
Szűrővizsgálatok

Különféle települési szűrőnapok és egészségnapok kapcsán is igyekeznek felmérni a lakosok egészségi állapotát, majd tanácsot adni az egyén egészségének megtartása és fejlesztése érdekében az Egészségfejlesztési Iroda dolgozói.
Egészségtudatos magatartás formálása a lakosság körében

A kommunikáció adta lehetőségekkel élve közvetítik az iroda munkatársai az egészség megtartásával, védelmével és fejlesztésével kapcsolatos ismeretket, igénybe véve az írott és az elektronikus médiát, illtetve a verbális tudás átadás lehetőségeit.

 

Az EVP négy programelemmel kívánja elérni Vásárhely lakosait:

  • A gyermekeknek és fiataloknak szóló programok kiemelt figyelmet fordítanak a mindennapos testnevelésre, a túlsúly megelőzésére és a túlsúlyos gyermekek kezelésére, a dohányzás megelőzésére és visszaszorítására, a drogprevencióra, a személyiség fejlesztésére, a szükséges védőoltásokra, valamint az egészségtan iskolai oktatására.
  • Az aktív korúaknak szóló elem a férfiak és nők szűrésére, a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás és a dohányzásról való leszokás segítésére fordít kiemelt figyelmet.
  • Az időseknek szóló program középpontjában az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás és célzott szűrések állnak.
  • Valamennyi korosztály esetében kiemelt cél a szív és érrendszeri betegségek és a rosszindulatú daganatok kockázatának csökkentése és a lelki egészség megőrzése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#security check Website Security Test