Egészséges és Aktív Időskor

NORVÉG ALAP és EGT ALAP

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program „Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében” (A1-2013) pályázati felhívására benyújtott A Egészséges és aktív időskor című, HU11-0002-A1-2013

Összefoglaló

Az európai társadalmakhoz hasonlóan Magyarországon is növekvő tendenciát mutat az időskorúak (60 év feletti lakosok) aránya a teljes népességszámhoz viszonyítva. A társadalmak elöregedése fokozottabb kihívást fog jelenti a jövőben az egyes szakpolitikákat érintően. Mind a fizikai, s mind a humán infrastruktúrák kialakítása és fejlesztése során horizontális szempontként lesznek érvényesítendőek az időskorúak gyorsan változó igényei és szükségletei. Különösen igaz ez a megállapítás az egészségügyi és szociális ellátórendszerek tekintetében, kivált a jelen gazdasági válságban, amikor ugyanis a tagállamok az egészségügyi és szociális kiadások hatékonyabb és hatásosabb felhasználására keresnek újszerű megoldásokat.

Magyarországon az egészségügyi és szociális kiadások növekedés üteme gyorsabb, mint a GDP növekedésének üteme. Az Európai Unió a tagállamokat arra ösztönzi, hogy az egészségügyi rendszereikben hatékonyságnövelő intézkedéseket vezessenek be a rendszer pénzügyi fenntarthatósága érdekében, az idősügyi politikájában pedig célként fogalmazta meg, hogy az időskorúak számára az otthonukban legyen biztosított a tevékeny, egészséges és független életvitel.

Az említett két célkitűzéshez hozzájárulást jelentene egy olyan újfajta szervezési megközelítés, amely integrálja az önkénteseket az egészségügyi és a kapcsolódó szociális ellátórendszerekbe. Mindez történne partnerségre alapozva és szervezett keretek között a helyi szervezetek koordinálásával. A magyarországi önkéntesség az elmúlt 10 évben komoly eredményeket ért ugyan, azonban ahhoz, hogy az önkéntesség a társadalom közös szükségleteihez fokozottabb mértékben járulhasson hozzá, szükséges a közszféra szereplőinek aktívabb szerepvállalása az önkéntességben rejlő értékek kiaknázásában.

Az EVP Egészségfejlesztési Irodája egy új szervezési modellt dolgoz és próbál ki a projekt keretein belül.

Program megnevezése:

„Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program”

Projekt címe magyarul:

„Egészséges és Aktív Időskor”

Projektazonosító:

HU11-0002-A1-2013

Projektgazda neve:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Projekt partner (1) neve:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt partner (2) neve:

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, EVP Egészségfejlesztési Iroda

Projekt partner (3) neve:

Önkéntes Központ Alapítvány

Donor projekt partner (4) neve:

Øvre-Eiker Önkormányzata

Megvalósítás időtartama:

2016. május 01. – 2017. április 30.

Projekt általános célja:

Az egészséges időskor és az időskorúak tevékeny és független otthoni életvitele feltételeinek megteremtése egy, a helyi egészségügyi ellátórendszert és a kapcsolódó szociális ellátásokat kiegészítő innovatív szervezeti és szolgáltatási modell kidolgozásával, tesztelésével, bevezetésével és az eredmények hálózatokon keresztül történő terjesztésével.

Projekt specifikus céljai:

Az egészségügyi és járulékosan a szociális szolgáltató rendszerek pénzügyi fenntarthatóságához történő hozzájárulás önkéntességre alapozott minőségi szolgáltatások bevezetésével.

Önkéntesek és civil szervezetek bevonása az egészségügyi és szociális ellátórendszerbe tematikus önkéntes koordinációs központ létrehozásával.

Önkéntesek és civil szervezetek szakmai kapacitásának növelése egy tematikus oktatási csomag kidolgozásával és terjesztésével.

Helyi szervezetek együttműködésének kialakítása a szervezeti és a szolgáltatási modell folyamatainak koordinációjában és a minőségi színvonal biztosításában hálózati együttműködésen keresztül.

Projekt tevékenység:

Helyzetértékelés:

Az egészséges és független életvitel szükséglet- és egészségfelmérés a 60 év feletti lakosok körében a kórház és az önkormányzat támogatásával.

Önkéntes toborzása és önkéntes képzés:

Önkéntesek képzése, akik képesekké válnak idős embertársaik otthoni segítésére különféle szolgálatokkal: pl. közös sétálás, felolvasás, tudás átadásával képesek legyenek műszaki, informatikai, elektronikai eszközök használatának megoldására, szabadidős és munkával eltöltött foglalkozások megismerésére.

Önkéntes Központ létrehozása:

Önkéntes Központot hoz létre önkéntesek és civil szervezetek bevonásával az időskorúak körében felmerülő olyan igények megoldására, melyek tudás átadás segítségével teljesíthetők, tevékeny önkéntesek által. A központ összehozza a felmerülő igények megoldásához az önkéntes segítőket.

A képzésen résztvevőknek hosszú távon lehetőséget biztosít az EVP- Egészségfejlesztési Iroda, az általa kialakított Önkéntes Központ keretei között az önkéntes tevékenység végzésére.

A projekt zárásaként az EVP Egészségfejlesztési Iroda javaslatot tesz a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának ez irányú fejlesztésére.

 

Összeállt a támogató csoport, Dr. Kallai Árpád a projektmenedzser, Gyurisné Pethő Zsuzsanna a szakmai vezető.

A projektben külső szakemberek foglalkoztatása valósul meg, a sok szempontú megközelítés érdekében, ezért több szakterület delegált képviselőket a saját szakmájuk álláspontja képviseletére. Így Dr. Ujházi-Pál Margit Hódmezővásárhelyi Önkormányzat képviseletében, Dr. Nagyné Bánfi Judit Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség képviseletében, Asztalos Erika Szikáncs Jövőjéért Egyesület képviseletében, Nagyné Kerekes Gyöngyi Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulat Kapcsolat Központ képviseletében, Soós Csilla a Batidai Olvasókor vezetőjeként a cilvil szervezeteket, és a Hódmezővásárhelyi Önkéntes Pont vezetőjeként az önkéntességet képviseli. A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely– Makó részéről helyi koordinátori szerepet tölt be Szántai Zsanett.

Elkészült a kérdőív a lakossági egészségfelmérés, szükségletfelmérés kérdéseiből és az önkormányzat által javasolt kérdésekből, melyet a HTCS tagok elfogadtak.

A Szociográf Piac- és Közvélemény-kutató Kft. elvégezte a lekérdezést, melynek a kiértékelése is megtörtént. A kutatás módszere személyes (face-to-face) interjúk készítése. A kutatásba bevont településeken belül a háztartások véletlenszerű kiválasztásához az un. „véletlen séta” módszere került alkalmazásra. Egy háztartás akkor felelt meg a feltételeknek, ha lakott benne olyan személy, aki a megadott korosztályhoz (a 60. életévét betöltöttekhez) tartozott. A mintát összesen 800 fővel 324 férfival és 476 nővel készítették el.

Az Idősügyi Tanács részére javaslattétel történt az Idősügyi Stratégia megújítására / aktualizálására / módosítására.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NYUGDÍJAS SZÖVETSÉG

2017. ÉVI PROGRAMJA

Február 11.                 10 óra „BÁN SÁNDOR” emlékséta Népkert futópálya

Február 22.                 Látogatás a Paksi Atomerőműben l

Március                      Tornatermi foglalkozás

Április  6.                    9  óra Sportnap /Hódtó/

Április 12.                 15 óra Szavalóverseny /Németh L. Városi Könyvtár/

Május  4.                   9 óra Kerékpártúra /Mártély/

Június 1.                       9óra Sportnap /Hódtó/

Június                          10 óra Nyugdíjas klubok főzős találkozója /Újvárosi Nyugdíjas Klub/

Július  6.                   8 óra Sportnap /Hódtó/

Augusztus 3.                 8 óra Sportnap Hódtó/

Szeptember 7.            9 óra Kerékpártúra /Mártély/

Szeptember 12.-15.    Kirándulás  S omogyi és Tolnai vidék felfedezése.

Október 13.                Idősek Napja.