Egészséges és Aktív Időskor

NORVÉG ALAP és EGT ALAP

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program „Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében” (A1-2013) pályázati felhívására benyújtott A Egészséges és aktív időskor című, HU11-0002-A1-2013

Összefoglaló

Az európai társadalmakhoz hasonlóan Magyarországon is növekvő tendenciát mutat az időskorúak (60 év feletti lakosok) aránya a teljes népességszámhoz viszonyítva. A társadalmak elöregedése fokozottabb kihívást fog jelenti a jövőben az egyes szakpolitikákat érintően. Mind a fizikai, s mind a humán infrastruktúrák kialakítása és fejlesztése során horizontális szempontként lesznek érvényesítendőek az időskorúak gyorsan változó igényei és szükségletei. Különösen igaz ez a megállapítás az egészségügyi és szociális ellátórendszerek tekintetében, kivált a jelen gazdasági válságban, amikor ugyanis a tagállamok az egészségügyi és szociális kiadások hatékonyabb és hatásosabb felhasználására keresnek újszerű megoldásokat.

Magyarországon az egészségügyi és szociális kiadások növekedés üteme gyorsabb, mint a GDP növekedésének üteme. Az Európai Unió a tagállamokat arra ösztönzi, hogy az egészségügyi rendszereikben hatékonyságnövelő intézkedéseket vezessenek be a rendszer pénzügyi fenntarthatósága érdekében, az idősügyi politikájában pedig célként fogalmazta meg, hogy az időskorúak számára az otthonukban legyen biztosított a tevékeny, egészséges és független életvitel.

Az említett két célkitűzéshez hozzájárulást jelentene egy olyan újfajta szervezési megközelítés, amely integrálja az önkénteseket az egészségügyi és a kapcsolódó szociális ellátórendszerekbe. Mindez történne partnerségre alapozva és szervezett keretek között a helyi szervezetek koordinálásával. A magyarországi önkéntesség az elmúlt 10 évben komoly eredményeket ért ugyan, azonban ahhoz, hogy az önkéntesség a társadalom közös szükségleteihez fokozottabb mértékben járulhasson hozzá, szükséges a közszféra szereplőinek aktívabb szerepvállalása az önkéntességben rejlő értékek kiaknázásában.

Az EVP Egészségfejlesztési Irodája egy új szervezési modellt dolgoz és próbál ki a projekt keretein belül.

Program megnevezése:

„Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési program”

Projekt címe magyarul:

„Egészséges és Aktív Időskor”

Projektazonosító:

HU11-0002-A1-2013

Projektgazda neve:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Projekt partner (1) neve:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt partner (2) neve:

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, EVP Egészségfejlesztési Iroda

Projekt partner (3) neve:

Önkéntes Központ Alapítvány

Donor projekt partner (4) neve:

Øvre-Eiker Önkormányzata

Megvalósítás időtartama:

2016. május 01. – 2017. április 30.

Projekt általános célja:

Az egészséges időskor és az időskorúak tevékeny és független otthoni életvitele feltételeinek megteremtése egy, a helyi egészségügyi ellátórendszert és a kapcsolódó szociális ellátásokat kiegészítő innovatív szervezeti és szolgáltatási modell kidolgozásával, tesztelésével, bevezetésével és az eredmények hálózatokon keresztül történő terjesztésével.

Projekt specifikus céljai:

Az egészségügyi és járulékosan a szociális szolgáltató rendszerek pénzügyi fenntarthatóságához történő hozzájárulás önkéntességre alapozott minőségi szolgáltatások bevezetésével.

Önkéntesek és civil szervezetek bevonása az egészségügyi és szociális ellátórendszerbe tematikus önkéntes koordinációs központ létrehozásával.

Önkéntesek és civil szervezetek szakmai kapacitásának növelése egy tematikus oktatási csomag kidolgozásával és terjesztésével.

Helyi szervezetek együttműködésének kialakítása a szervezeti és a szolgáltatási modell folyamatainak koordinációjában és a minőségi színvonal biztosításában hálózati együttműködésen keresztül.

Projekt tevékenység:

Helyzetértékelés:

Az egészséges és független életvitel szükséglet- és egészségfelmérés a 60 év feletti lakosok körében a kórház és az önkormányzat támogatásával.

Önkéntes toborzása és önkéntes képzés:

Önkéntesek képzése, akik képesekké válnak idős embertársaik otthoni segítésére különféle szolgálatokkal: pl. közös sétálás, felolvasás, tudás átadásával képesek legyenek műszaki, informatikai, elektronikai eszközök használatának megoldására, szabadidős és munkával eltöltött foglalkozások megismerésére.

Önkéntes Központ létrehozása:

Önkéntes Központot hoz létre önkéntesek és civil szervezetek bevonásával az időskorúak körében felmerülő olyan igények megoldására, melyek tudás átadás segítségével teljesíthetők, tevékeny önkéntesek által. A központ összehozza a felmerülő igények megoldásához az önkéntes segítőket.

A képzésen résztvevőknek hosszú távon lehetőséget biztosít az EVP- Egészségfejlesztési Iroda, az általa kialakított Önkéntes Központ keretei között az önkéntes tevékenység végzésére.

A projekt zárásaként az EVP Egészségfejlesztési Iroda javaslatot tesz a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának ez irányú fejlesztésére.

 

Összeállt a támogató csoport, Dr. Kallai Árpád a projektmenedzser, Gyurisné Pethő Zsuzsanna a szakmai vezető.

A projektben külső szakemberek foglalkoztatása valósul meg, a sok szempontú megközelítés érdekében, ezért több szakterület delegált képviselőket a saját szakmájuk álláspontja képviseletére. Így Dr. Ujházi-Pál Margit Hódmezővásárhelyi Önkormányzat képviseletében, Dr. Nagyné Bánfi Judit Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség képviseletében, Asztalos Erika Szikáncs Jövőjéért Egyesület képviseletében, Nagyné Kerekes Gyöngyi Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulat Kapcsolat Központ képviseletében, Soós Csilla a Batidai Olvasókor vezetőjeként a cilvil szervezeteket, és a Hódmezővásárhelyi Önkéntes Pont vezetőjeként az önkéntességet képviseli. A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely– Makó részéről helyi koordinátori szerepet tölt be Szántai Zsanett.

Elkészült a kérdőív a lakossági egészségfelmérés, szükségletfelmérés kérdéseiből és az önkormányzat által javasolt kérdésekből, melyet a HTCS tagok elfogadtak.

A Szociográf Piac- és Közvélemény-kutató Kft. elvégezte a lekérdezést, melynek a kiértékelése is megtörtént. A kutatás módszere személyes (face-to-face) interjúk készítése. A kutatásba bevont településeken belül a háztartások véletlenszerű kiválasztásához az un. „véletlen séta” módszere került alkalmazásra. Egy háztartás akkor felelt meg a feltételeknek, ha lakott benne olyan személy, aki a megadott korosztályhoz (a 60. életévét betöltöttekhez) tartozott. A mintát összesen 800 fővel 324 férfival és 476 nővel készítették el.

Az Idősügyi Tanács részére javaslattétel történt az Idősügyi Stratégia megújítására / aktualizálására / módosítására.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NYUGDÍJAS SZÖVETSÉG

2017. ÉVI PROGRAMJA

Február 11.                 10 óra „BÁN SÁNDOR” emlékséta Népkert futópálya

Február 22.                 Látogatás a Paksi Atomerőműben l

Március                      Tornatermi foglalkozás

Április  6.                    9  óra Sportnap /Hódtó/

Április 12.                 15 óra Szavalóverseny /Németh L. Városi Könyvtár/

Május  4.                   9 óra Kerékpártúra /Mártély/

Június 1.                       9óra Sportnap /Hódtó/

Június                          10 óra Nyugdíjas klubok főzős találkozója /Újvárosi Nyugdíjas Klub/

Július  6.                   8 óra Sportnap /Hódtó/

Augusztus 3.                 8 óra Sportnap Hódtó/

Szeptember 7.            9 óra Kerékpártúra /Mártély/

Szeptember 12.-15.    Kirándulás  S omogyi és Tolnai vidék felfedezése.

Október 13.                Idősek Napja.

 

 

Önkéntesek segítik a hódmezővásárhelyi időseket életminőségük javításában

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – Hódmezővásárhely-Makó (CSMEK), mint Újbuda partnere az „Egészséges és Aktív Időskor” című projektben az alábbi tevékenységeket valósította meg sikeresen az elmúlt időszakban a hódmezővásárhelyi idősek életminőségének javítása érdekében.

Megkezdte működését az 50+ Önkéntes Központ

A koordinációs központ az „50+ Önkéntes Központ az aktív idősekért” nevet kapta, amely utalást tartalmaz a célcsoportra és a központ hosszú távú céljára is. A központ működtetője az EVP-Egészségfejlesztési Iroda.

Az önkéntes központ szolgáltatásainak biztosítása érdekében önkénteseket von be, készít fel, koordinál és mentorál azzal a céllal, hogy az 50 év feletti hódmezővásárhelyiek életminőségét javítsa különféle programokkal, személyes támogatással, tanácsadással és ügyfélszolgálattal.

Az önkéntes központ legfontosabb feladata a kapcsolatteremtés a segítség kérő és a segítség nyújtó között. Aktivizálja a partnerszervezeteket és az önkénteseket, ügyfélszolgálatot működtet, adatbázist készít a bevont önkéntesekről, felkutatja és nyilvántartja az idősek igényeit, és a bevont önkéntesek segítségével mobilizálja, aktivizálja az idősöket.
A központ feladatai között szerepel a kulturális, közösségi, sportolási lehetőségekről, valamint a szűrővizsgálatokról, egészségmegőrzési lehetőségekről szóló információ átadás személyesen a központban, illetve önkéntesek közvetítésével.

Egészségfelmérés az idősek körében

A projekt keretében 800 főt érintő reprezentatív egészség-szociológiai felmérés készült  Hódmezővásárhely 10 meghatározott városrészében a 60. életévét betöltött nem intézményben élő lakosok körében, az ELEF (Európai Lakossági Egészségfelmérés) módszertana alapján.  A felmérés kitért az idősek egészségi állapotára, egészségmagatartási szokásaira és azon szükségleteik felmérésére, melyek életminőség befolyásolók lehetnek.

A felmérés legfontosabb következtetései az alábbiak: korosztályához képest a megkérdezettek 14,8%-a ítéli meg egészségi állapotát rosszabbnak, 22,4%-a pedig jobbnak. Az egészségi állapotot megelőzéssel befolyásolható tényezők közül 69,4% túlsúlyos, 26,2% dohányzik. A megkérdezettek 12%-a cukorbeteg. 47,7%-uk magas vérnyomás betegségben szenved, a kezelt magas vérnyomásos betegek 41,9%-nak a kezelés ellenére is magas a vérnyomása. Megelőzés célzatú fogászati szűrésen 50,4%, bőrgyógyászati szűrésen 31,3%, tüdőszűrésen 36,9%, hallásvizsgálaton 22%, nőgyógyászaton 78,7%, emlőszűrésen 91,2% vett részt. Az érintett korcsoport 12%-a tagja legalább egy közösségi szerveződésnek.

A felmérés eredménye alapján az idősek életminősége életmódváltással  jelentősen javítható. A projekt keretében az önkéntesek oly módon is segíthetnek, hogy az életmódváltás helyi  lehetőségiről információt adnak át, így tudást és ismeretet közvetítenek.

Szűrővizsgálatok

Az EVP Egészségfejlesztési Iroda dolgozói 10 alkalommal 9 olvasókörben és nyugdíjas klubban 231 lakosnak végeztek egészségszűrést. Emellett az aktivitás növelésének köszönhetően 814 időskorú járt a prevenciós rendelőben, ahol életmód-tanácsadáson vettek részt. Az elvégzett szűrővizsgálatokból készült elemzések is alátámasztják az egészségfelmérés következtetéseit, a részt vevő idősek egészségi állapotát tekintve a fentiekhez hasonló eredmények mutatkoztak.

A szűrésen és életmód-tanácsadáson részt vettek 72%-a nő, 28%-a férfi. A résztvevők 1/3-a ítéli jónak vagy nagyon jónak az egészségi állapotát, közel 60%-uk kielégítőnek és 6,9%-uk rossznak vagy nagyon rossznak.

Az érszűkület rizikó vizsgálat eredménye szerint a vizsgálatokon megforduló 60 év feletti személyek 42,6 %-ánál a kis erekben súlyos érszűkületi gyanú igazolódott be. Pozitív eredmény viszont, hogy a 60 év feletti lakosok közel 2/3-ának a vérnyomása optimális tartományba tartozik a mérések alapján.  Az ujjbegyből történő vércukor és koleszterin meghatározása során a vércukor értéke legnagyobb arányban határértéken belüli volt, míg a koleszterin szint értéke a legtöbb esetben enyhén emelkedett.

A vizsgálatokon részt vettek testtömeg-indexe átlagosan 25 kg/m2 feletti, tehát túlsúlyos vagy elhízott tartományban található. Az állapotfelmérés során kiderült, hogy a megkérdezett 60 év feletti lakosok fele naponta sétál vagy kerékpározik, azonban többségük nem végez intenzív testmozgást. Ami a táplálkozási szokásaikat illeti, a megkérdezettek több mint fele naponta többször fogyaszt gyümölcsöket és zöldségeket. A vizsgálatokon részt vett idősek ¾-e nem dohányzik és egyáltalán vagy csak havonta 1-2 alkalommal fogyaszt alkoholt.

Megkérdezésre került, hogy bizonyos életkorhoz kötött, illetve akut problémáik esetén milyen gyakorisággal vesznek részt szűrővizsgálatokon. A megkérdezettek fele két éven belül járt fogászati szűréseken, bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti szűréseken már kevesebben vettek részt. Az idősek 27,2%-a vett már részt vastagbél szűrővizsgálaton. A hölgyek közel 80%-a vett részt 3 éven belül nőgyógyászati szűrésen, míg mammográfiás szűrésen több mint 90%-uk jelenik meg rendszeresen (két évente), és 45,9%-uk rendszeresen végzi az emlő önvizsgálatát. A férfiaknak kifejezetten fontos, hogy 40 éves kor felett évente egy alkalommal ellátogassanak urológusukhoz, amelyet a vizsgálatban résztvevők 86%-a meg is tesz. A férfiak 87%-a végzi havonta a here önvizsgálatát, amely ugyanolyan fontossággal bír, mint a hölgyek körében az emlő önvizsgálata.

dsc_6195

World Cafe

A CSMEK Hódmezővásárhely- Makó Intézménye Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázó projekt partnereként támogatást nyert a NORVÉG ALAP és EGT ALAP Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés a kedvezményezett ország és Norvégia közintézményei, helyi és regionális szervei között programterületen “Egészséges és aktív időskor” projektjével. A projektben fő tevékenység, hogy önkéntesek az idősek otthonába tudásátadással hozzá segítsék az idős embereket az egészséges és aktív időskor megélésének lehetőségeihez.

A program keretén belül egy World Café rendezvény került megrendezésre, melynek célja volt, hogy a lehető legszélesebb körbe ismerje meg az EVP- Egészségfejlesztési Iroda az érintettek véleményét az egészséges és aktív időskor és az 50+ÖKAI (Önkéntes Központ) működéséhez.

 A közös ötleteléshez az EVP-EFI munkatársai a World Cafe módszert választották. A World Cafe egy egyszerű módszer arra, hogy lényegi kérdésekkel kapcsolatos társalgások élő hálózatát hozzuk létre a való élet szolgálatában. A módszer levezetésében a Talentum Alapítvány trénerei vettek részt. Az egészséges időskor, aktív időskor, az önkéntesség és a tudásátadás témái csoportfelosztásban kerültek megbeszélésre a nap folyamán. A téma több szempontú megközelítése érdekében a rendezvényre az ország több pontjáról érkeztek vendégek, Magyar Református Szeretetszolgálattól, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetből, a Kisteleki Egészségfejlesztési Irodából, és Dr. Bugyi István Kórház Szentes Egészségfejlesztési Irodájából. A projekt partnerek részéről Debrecen Megyei Jogú Város, Új-Buda Önkormányzata is képviseltették magukat, ezen kívül Hódmezővásárhelyről a Helyi Támogató Csoport tagjai, az Idősügyi Tanács, a Nyugdíjas Szövetség, az Önkéntes Pont és a Kapcsolat Központ is küldött szakembereket a közös gondolkodáshoz. A rendezvényen összesen 44 fő vett részt, a város több olvasókörét, nyugdíjas klubját, civil szervezetét képviselték a jelenlévők.

#security check Website Security Test