Prevenciós nővér munkalehetőség

Prevenciós nővér munkalehetőség

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó         

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Egészségfejlesztési Irodába

prevenciós nővér

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.12.01.-2018.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Imre József utca 2.

Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egészségszűrésekkel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, életmód tanácsadás, adminisztrációs tevékenység és szűrésszervezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, diplomás ápoló, vagy egyetemi ápoló, vagy védőnő, vagy népegészségügyi ellenőr,
 •       felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)
 •       munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       főiskolai vagy egyetemi egészségügyi végzettségen felül, népegészségügyi, rekreációs, egészségtan tanár vagy egészségfejlesztő szakos diploma, pszichológusi vagy mentálhigiénés diploma
 •       Hódmezővásárhelyi Járási vagy Makói Járási életvitelszerű lakhatás
 •       angol nyelvismeret, jó kommunikációs képesség
 •       ECDL bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz
 •       a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •       hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Imre József utca 2. Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgató részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3833-34-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: prevenciós nővér.
 •       Elektronikus úton Gyurisné Pethő Zsuzsanna részére a petho.zsuzsa@evp.hu E-mail címen keresztül